דיווח על בסיס מזומן

קיימות שתי שיטות חשבונאיות שונות לרישום הכנסות העסק בספרי הנהלת החשבונות והדיווח עליהן לרשויות מע”מ ומס הכנסה: דיווח על בסיס מזומן ודיווח על בסיס מצטבר.

 שיטת הדיווח על בסיס מצטבר הינה שיטת רישום ודיווח חשבונאית, לפיה מועד ההכרה בהכנסות וחיוב המס בגינן הינו התאריך בו התבצעה העסקה, ללא קשר למועד בו התקבל התשלום בפועל.

 מנגד, שיטת הדיווח על בסיס מזומן הינה שיטת רישום ודיווח חשבונאית, לפיה מועד ההכרה בהכנסות וחיוב המס בגינן הינו התאריך בו התבצע התשלום בפועל, ללא קשר לתאריך ביצוע העסקה.

פקודת מס הכנסה אינה קובעת על פי איזו שיטה מבין השתיים יש לנהל את הרישום והדיווח, אולם בפסיקה נקבע כי שיטת הדיווח על בסיס מזומן אפשרית בעסקים קטנים ובעלי אופי פשוט במהותו, שאינם מחזיקים במלאי, או שהמלאי בו הם מחזיקים הינו שולי.

בהתאם לכך התפתחה בפועל פרקטיקה לפיה בעלי מקצועות חופשיים, כגון: עורכי דין, רואי חשבון, רופאים וכד’, נישומים שאינם מחזיקים מלאי, עסקים קטנים ונותני שירותים בהיקפים קטנים, מדווחים לפי בסיס מזומן, ואילו עסקים גדולים ומורכבים וכן חברות, מדווחים לפי בסיס מצטבר.  

לעניין הדיווח למע”מ, חוק מע”מ קובע כי כל העוסקים חייבים בדיווח על בסיס מצטבר. שיטת דיווח זו למע”מ מקשה על עוסקים (בייחוד על עוסקים קטנים), שכן הם אינם משמשים רק כצינור להעברת תשלומי המע”מ מלקוחותיהם לרשויות המס, אלא גם כגורם המממן תשלומים אלה. מנגד, הלקוחות רשאים לקזז את מס התשומות שבו חויבו בגין עסקאות אלה, עוד בטרם הם העבירו את התשלום לנותן השירות או הטובין.

על מנת להקל על עוסקים קטנים ולמנוע את נטל מימון תשלומי המע”מ בטרם התקבלו תשלומים בגין העסקאות שלהם, קיימים מקרים ספציפיים בהם רשאים העוסקים לדווח על בסיס מזומן.  להלן רשימת העוסקים הרשאים לדווח למע”מ על בסיס מזומן:

  • בעלי מקצועות חופשיים, כגון: רואי חשבון, עורכי דין, אדריכלים, יועצים, כלכלנים, שמאים וכד'- ללא הגבלת מחזור הכנסות או מספר מועסקים.
  • רופאים , בעלי בתי ספר לנהיגה, בעלי בתי ספר, סוחרי מקרקעין, סוחרי רכב, עוסקים במתן אשראי, מכירת מנויים לעיתון או מופעים- ללא הגבלת מחזור הכנסות או מספר מועסקים.
  • נותני שירותים, כגון: בתי מלון, אולמות אירועים, שירותי הובלות, מוסכים, שיפוצים וכד'- אשר מחזור עסקאותיהם לא כולל מע"מ אינו עולה על 15,000,000 ש"ח בשנה.
  • עסקאות מקרקעין וקבלנים- בסיס המזומן חל לעניין מקדמות המתקבלות לפני מסירת המקרקעין, או גמר עבודות הבניה לקונה.
  • מוכרי טובין שמחזור העסקאות השנתי שלהם אינו עולה על 2,000,000 ₪, לא כולל מע"מ.
  • יצרנים אשר מחזור העסקאות השנתי שלהם אינו עולה על 3,450,000 ₪, כולל מע"מ.
  • עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, שקיבל שירות לפי תקנה 6א לתקנות מע"מ מאדם שאינו רשום כעוסק ועיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה או קצבה (חשבונית עצמית).
 אופן ביצוע הרישום על בסיס מזומן ועל בסיס מצטבר

  • עוסקים המדווחים ומנהלים רישום על בסיס מצטבר- מחויבים להנפיק חשבונית מס בתוך 14 ימים מיום ביצוע עסקת המכר או מתן השירות, ללא קשר לקבלת התשלום בפועל. יצוין כי כך ייעשה גם לעניין ההוצאות. בעת קבלת חשבונית המס בגין ההוצאה, יוכל העוסק לקזזה לצורכי מע"מ.
  • עוסקים המדווחים ומנהלים רישום על בסיס מזומן- מחויבים להנפיק חשבונית מס עד 14 ימים מיום קבלת התשלום בפועל. בעת ביצוע העסקה, במידה ולא התקבל התשלום, יוציא העוסק חשבונית עסקה בלבד. במידה והעוסק קיבל תשלום דחוי (המחאה דחויה או תשלום בכרטיס אשראי), הוא מחויב להוציא קבלה על מלוא התשלום, ו-14 ימים מיום פירעון התשלום בפועל הוא יוציא חשבונית מס. במקרים בהם מדובר במספר תשלומים- בכל פירעון של תשלום תצא חשבונית מס על סכום התשלום שנפרע. יצוין כי כך ייעשה גם לעניין ההוצאות. רק בעת תשלום ההוצאה בפועל, יוכל העוסק לקזזה לצורכי מע"מ.


מאמר זה נועד לשם מסירת מידע בלבד, ואין לראות בו מתן חוות דעת אישית.

לצורך בחינת הזכאות לדיווח על בסיס מזומן, אנו מציעים להיעזר בידע ובניסיון הרב שלנו.

השאירו פרטים
לתיאום פגישת ייעוץ
ללא התחייבות וללא עלות!