עוסק מורשה או חברה בע”מ

ראשית, מחברה בע”מ נדרש רבות מבחינת הדיווחים לרשויות ועלויות אחזקה שוטפות גבוהות, כגון: הגשת דוחות כספיים למס הכנסה מבוקרים על ידי רואה חשבון מוסמך, הכוללים: רווח והפסד , מאזן מבוקר, הגשת דוח שנתי לרשם החברות, עלויות גבוהות בניהול חשבון בנק וכדומה.

כמו כן, ניתן להשיג בקלות נתונים אודות החברה, כמו: כתובתה, בעלי המניות בה, ת.ז. בעלי המניות וכדומה.

אם כך, מדוע כדאי לי לפעול באמצעות חברה בע”מ ולא כעסק עצמאי?

  • מיסוי: שיעורי המס לחברה הנם נמוכים משמעותית משיעורי המס לעוסק עצמאי. 
    כמו כן, קיימת אפשרות לדחיית תשלום המס וניתן להגיע לתכנון מס אופטימאלי בין חבות במס ליחיד וחבות המס של החברה במס חברות. יצוין כי בעת חלוקת רווחים, קיים מיסוי נוסף על הרווחים שחולקו.
  • פן משפטי: החברה הינה ישות משפטית נפרדת. במצב של פשיטת רגל לא ניתן לפגוע בנכסיהם של בעלי החברה, והם אינם חשופים לתביעות משפטיות הקשורות בפעילות העסקית השוטפת והלגיטימית של החברה, למעט מקרים חריגים ביותר כגון: מעשה פלילי של בעלי המניות בחברה הנעשה באמצעות שימוש בשם החברה.
  • פן שיווקי: פעילות באמצעות חברה בע"מ בעיני הלקוח הפוטנציאלי כגוף רציני וגדול יותר, עמו הלקוח מעוניין להתקשר בפעילות עסקית שוטפת.

 

מאמר זה נועד לשם מסירת מידע בלבד, ואין לראות בו מתן חוות דעת אישית.

לבחינת כדאיות ההתאגדות, כחברה בע”מ או כעוסק מורשה, פנו אלינו לקבלת ייעוץ הרלוונטי ביותר עבורכם.

השאירו פרטים
לתיאום פגישת ייעוץ
ללא התחייבות וללא עלות!