עוסק פטור או עוסק מורשה?

כמעט כל אדם אשר מחליט על פתיחת עסק, שואל את עצמו את השאלה: האם להיות עוסק פטור או עוסק מורשה?

תחילה נציין כי המונחים עוסק פטור ועוסק מורשה הינם לצורכי מע”מ בלבד.

על מנת לבצע את ההשוואה בין שני סוגי עוסקים אלה, נסביר תחילה על כל אחד מהם בנפרד.


עוסק פטור

עוסק פטור, כשמו כן הוא- פטור מדיווח שוטף למע”מ בלבד. הגדרה זו, כפי שהוזכר לעיל, אינה חלה לגביו לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי, והוא אינו פטור מהם.

להלן מספר נקודות עיקריות הרלוונטיות לעוסק פטור:

 1. בהתאם לסעיף 13 לתקנות מע”מ (רישום), מי שנמנה על אחד המקצועות או העיסוקים הבאים, אינו יכול להירשם כעוסק פטור לעניין מע”מ:
 • בעלי מקצועות חופשיים, כגון: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים.
 • נותן שירותים למופעים אומנותיים, כולל הנחיה ובניית תפאורה.
 • הכנה, בדיקה ופיקוח על מבחנים.
 • הרצאה, הוראה.
 • פישור.
 • בעל בית ספר לנהיגה.
 • סוחר או מתווך מקרקעין.
 • בעל בית ספר או גן ילדים.
 • סוחר ומתווך רכב.
 • חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות.
 • אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

לחצו לרשימת המקצועות או העיסוקים לעוסק מורשה ופטור

 1. תקרת מחזור העסקאות השנתי לעוסק פטור- מעבר לתקרה זו, העוסק אינו יכול להירשם כעוסק פטור:
שנת המסתקרת העסקאות השנתיות בש”ח
201899,003
201798,707
201699,006
2015100,000
201479,482
 1. עוסק פטור ידווח בכל סוף שנה על מחזור העסקאות שלו למע”מ.
 2. עוסק פטור אינו עושה שימוש בחשבוניות מס. במקום זאת, בעת ביצוע העסקה יוציא העוסק חשבונית עסקה, ובעת קבלת התשלום יוציא קבלה.
 3. עוסק פטור אינו יכול לקזז מע”מ בגין ההוצאות שלו. במקום זאת, תירשם ההוצאה במלואה, כולל מע”מ.
 4. פעמים רבות עוסקים פטורים “נזהרים” שלא לעבור את תקרת העסקאות השנתיות שלהם (ראה סעיף 2), דבר המונע / מעכב את הצמיחה העסקית שלהם.
 5. במקרה בו עובר העוסק הפטור את תקרת העסקאות השנתיות (ראה סעיף 2), הוא ישלם את ההפרשים שבין חלק העסקאות הפטור לבין חלק העסקאות שאינו פטור. בגין הפרשים אלה ניתן לקזז את מע”מ התשומות החל מהיום בו הוא חרג מהתקרה.
 6. כפי שהוזכר בסעיף 4, עוסק פטור מוציא קבלות ולא חשבוניות מס. לעתים חברות ועוסקים שאינם פטורים יעדיפו לבצע עסקאות מול עוסק שאינו פטור על מנת שיוכלו לקזז את מע”מ התשומות. לחצו למידע נוסף בנושא קיזוז מע״מ תשומות
 7. עוסק פטור נתפס כעוסק קטן, תדמית שעלולה להרחיק גופים גדולים מביצוע עסקאות עמו.
 8. רווח לצורכי מס הכנסה- בשל רישום ההוצאות כשהן כוללות מע”מ, ההוצאות גדלות וכתוצאה מכך הרווח של העוסק לעניין מס הכנסה קטן, מה שמקטין את חבות המס.
 9. עוסק פטור אינו רשאי להפיק לעצמו תלוש שכר בגין עבודתו בעסק ולכן אינו זכאי לתשלומים בגין חופשה שנתית, חופשת מחלה, פיצויי פיטורין ואבטלה.


עוסק מורשה

להלן מספר נקודות עיקריות הרלוונטיות לעוסק מורשה:

 1. כפי שהוזכר בסעיף 1 לעוסק פטור, קיימת רשימת מקצועות או עיסוקים, אשר מחייבת בפתיחת עוסק מורשה ולא פטור.
 2. עוסק מורשה מחויב בהוצאת חשבונית מס בעת ביצוע העסקה וקבלה בעת קבלת התשלום בגין העסקה. חשבונית המס כוללת בתוכה מע”מ (מע”מ עסקאות), אותו יעביר העוסק המורשה לרשויות המס.
 3. עוסק מורשה רשאי לקזז את המע”מ בגין התשומות שלו.
 4. דיווח המע”מ יבוצע באופן שוטף על מחזור העסקאות שלו (אחת לחודש או אחת לחודשיים, בהתאם למחזור העסקאות השנתי שלו), באופן הבא:תשלום המע”מ על סך העסקאות החייבות במע”מ בגין תקופת הדיווח, בניכוי מע”מ התשומות שלו בגין רכישות והוצאות שוטפות שביצע בתקופת הדיווח. תוצאת החישוב תיתן את הסכום אותו יעביר העוסק למע”מ, או ההחזר שיקבל ממע”מ בגין תקופת הדיווח. לחצו למידע נוסף בנושא קיזוז מע”מ תשומות
 5. עוסק פטור אינו רשאי להפיק לעצמו תלוש שכר בגין עבודתו בעסק ולכן אינו זכאי לתשלומים בגין חופשה שנתית, חופשת מחלה, פיצויי פיטורין ואבטלה.

 

השוואה בין שני סוגי העוסקים

 עוסק פטורעוסק מורשה
תקרת מחזור עסקאות שנתי99,003לא קיימת תקרה
תדירות הדיווח על העסקאות למע”מאחת לשנהאחת לחודש או אחת לחודשיים
חסכון במסרישום הוצאות גבוהות יותר (משום שהן כוללות מע”מ), ולכן רווח נמוך יותר שיביא לחסכון במסרישום הוצאות נמוכות יותר (משום שהן לרוב אינן כוללות מע”מ), ולכן רווח גובה יותר שיביא לתשלום מס גבוה יותר
נכונות לצמוח ולהתפתח מבלי לדאוג לחריגה מתקרת העסקאות השנתיתפעמים רבות יעכב או ימנע מהעוסק לצמוח, כדי שלא יגיע לתקרהלא קיימת תקרה לעסקאות השנתיות, לכן הרצון יהיה לגדול ולצמוח
תדמית גודל העסקנתפס כעוסק קטןנתפס כעוסק גדול יותר
אפשרות לקיזוז מע”מ תשומותפטוראחת לחודש או אחת לחודשיים
אחריות בגין העברת תשלומי המע”מ לרשויות המספטוראחת לחודש או אחת לחודשיים, חייב בהעברת תשלום המע”מ לאחר קיזוז מע”מ התשומות
סוג המסמך המופק ללקוח בגין ביצוע העסקהקבלה, עליה עוסקים אינם רשאים לקזז את מע”מ התשומות. סיבה זו עלולה למנוע מחברות או עוסקים שאינם פטורים לבצע עסקאות עם העוסק הפטור, או להציע עלויות  נמוכות יותר בגין העסקה עם העוסק הפטורחשבונית מס, עליה עוסקים שאינם פטורים יכולים לקזז את מע”מ התשומות

מאמר זה נועד לשם מסירת מידע בלבד, ואין לראות בו מתן חוות דעת אישית.

לקבלת מידע ספציפי ורלוונטי אליכם, מומלץ ליצור עמנו קשר.

השאירו פרטים
לתיאום פגישת ייעוץ
ללא התחייבות וללא עלות!