פתיחת חברה בע״מ

במדריך זה תמצאו מידע והסבר מפורט אודות השלבים והטפסים הנדרשים לצורך פתיחת חברה בע”מ


שלב 1- פתיחת חברה ברשם החברות

כל המעוניין להקים חברה צריך ראשית לרשום אותה ברשם החברות.

לצורך רישום חברה ברשם החברות יש להמציא את המסמכים הבאים:

 • בקשה להקמת חברה והצהרת בעלי מניות* – הכוללת: שם החברה , כתובת החברה , כמות וסוג המניות, אחריות של בעלי המניות* – חברה מוגבלת או חברה לא מוגבלת.
 • תקנון חברה* – יש לכלול: מטרת החברה , הון מניות רשום ומונפק , רשימת בעלי מניות.
 • הצהרת דירקטורים ראשונית – על פי נוסח הקבוע בחוק החברות.
 • נדרש להגיש שובר תשלום המעיד על תשלום אגרת רישום חברה. את האגרה ניתן לשלם באינטרנט.

תעודת התאגדות תתקבל מרשם החברות בתוך 2 ימי עסקים.

* את המסמכים הנ”ל יש לאמת בחתימת עורך דין.


שלב 2- פתיחת חשבון בנק לחברה בע"מ

לצורך פתיחת חשבון בנק לחברה חדשה יש להגיע לסניף הבנק עם המסמכים הבאים:

 • תעודת התאגדות החברה.
 • תקנון החברה.
 • פרוטוקול לפתיחת חשבון חברה, אשר מסמיך בין היתר את אחד ממנהלי החברה לפעול ולחתום בשם החברה לצורך פתיחת חשבון בנק.


שלב 3- פתיחת תיק במע"מ

לצורך פתיחת התיק במע”מ, יש להעביר את הטפסים הבאים:

 • תעודת התאגדות החברה ברשם החברות.
 • תקנון החברה ופרוטוקול מינוי מנהלים.
 • אישור על חשבון הבנק של החברה.
 • חוזה שכירות של מקום החברה.


שלב 4- פתיחת תיק במס הכנסה

לאחר פתיחת תיק במס הכנסה, הכולל פתיחת תיק ניכויים (כאשר בחברה מועסקים עובדים), נפתח אוטומטית תיק בביטוח לאומי.

השאירו פרטים
לתיאום פגישת ייעוץ
ללא התחייבות וללא עלות!