פתיחת עוסק מורשה / עוסק פטור

שלב 1- פתיחת תיק במע"מ

  • מילוי טופס 821.
  • צילום תעודת זהות, כולל ספח.
  • צילום שיק מבוטל, או אישור על ניהול חשבון בנק. במידה ומנוהל חשבון בנק משותף עם בן הזוג, יש להגיע עם בן הזוג למשרדי מע"מ לצורך חתימה על הצהרה בדבר קיומו של חשבון בנק משותף כאמור.
  • במידה וכתובת העסק שונה מהכתובת המצוינת בתעודת הזהות- חוזה שכירות תקף של מקום העסק.
  • אישור הסמכה לתחום הרלוונטי.
  • מילוי טופס ייפוי כוח.

שלב 2- פתיחת תיק במס הכנסה

שלב 3- פתיחת תיק בביטוח לאומי

פתיחת שותפות

שלב 1- פתיחת תיק במע"מ​

 כמו כן, על כל אחד מהשותפים לשותפות לפתוח תיק בנפרד במס הכנסה וביטוח לאומי, בדומה לפתיחת עוסק פטור / מורשה, שהוזכרו בשלבים 2 ו-3.

השאירו פרטים
לתיאום פגישת ייעוץ
ללא התחייבות וללא עלות!