קביעת הסיווג לביטוח לאומי

ברכות! החלטת להפוך לעצמאי, וכנראה שאם הגעת לשלב זה כבר נפתח עבורך תיק במע”מ ובמס הכנסה. בשונה ממע”מ ומס הכנסה, ששם עלינו רק לגשת לרשויות ולמסור את טפסי פתיחת התיק, בביטוח לאומי התהליך שונה במקצת.

ביטוח לאומי מסווג כל אדם לפי קטגוריות שונות. להלן פירוט סוגי המעמדות השונים בביטוח לאומי: עובד עצמאי, עובד שכיר, עובד במשק בית ומעסיקו, פנסיונר, מי שיש לו הכנסה שאינה מעבודה, סטודנט, תלמיד ישיבה, חייל בשירות חובה, חייל בשירות קבע, עובד במדינת אמנה, עובד זר ועוד.

עוסקים פטורים ומורשים, לצורך מע”מ, נדרשים לסווג עצמם בביטוח לאומי כ”עצמאים” או כ”עצמאים שאינם עונים להגדרה”.

אז כיצד נקבע הסיווג?

“עובד עצמאי” על פי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי הוא מי שעוסק בשנת מס פלונית (או חלק ממנה) במשלח ידו שלא כעובד שכיר, ומתקיים בו אחד מאלה:

  • הוא עובד במשלח ידו לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
  • הוא עוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע, והכנסתו החודשית הממוצעת היא לפחות 15% מהשכר הממוצע במשק.
  • הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו היא לפחות 50% מהשכר הממוצע במשק.

    לעניין זה- ההכנסה הינה ההכנסה לפי השומה, לפני הפחתת ההפקדות בקופות גמל ודמי הביטוח הלאומי המותרים בניכוי.

אדם שאינו עונה על אף אחד משלושת התנאים הנ”ל, והינו שכיר במקביל להיותו עצמאי, יתאים לסיווג “עצמאי שאינו עונה להגדרה”.

עצמאי שאינו עונה להגדרה לא יהיה חייב בדמי ביטוח על הכנסותיו כעצמאי, במידה ומשלם את דמי הביטוח לביטוח הלאומי במסגרת היותו שכיר.

חשוב לציין שעצמאי אשר סווג בהגדרה זו ואינו משלם דמי ביטוח עבור הכנסותיו כעצמאי, לא יהיה מבוטח עבור הכנסות אלו. לדוגמה: עצמאי אשר זכאי לדמי מילואים, התשלום יחושב לו אך ורק לפי הכנסותיו כשכיר. כנ”ל לגבי עצמאית אשר זכאית לדמי לידה – במקרה זה דמי הלידה יחושבו לפי הכנסותיה ממשכורת בלבד.

למרות האמור לעיל, קיימים מקרים בהם עצמאים שאינם עונים על ההגדרה משלמים גם מקדמות לביטוח לאומי. יצוין כי במקרה זה אם אותו אדם זכאי לתשלום מביטוח לאומי מסיבה כלשהי, יחושב התשלום / הפיצוי לפי הכנסותיו כשכיר מחד, ולפי המקדמות ששילם בפועל, מאידך.

במידה והינך עומד באחד משלושת התנאים לעיל, תסווג בביטוח לאומי כ”עצמאי” ויקבעו לך למעשה מקדמות לתשלום חודשי לפי צפי הכנסותיך.

בסוף כל שנה מגיש העצמאי דוח שנתי למס הכנסה, בסופו יוצאת שומת מס הכנסה ושומת ביטוח לאומי לאותה השנה. במסגרת השומה, נבדקים גובה המקדמות החודשיות ששולמו והתשלום הנדרש בפועל בהתאם להכנסות בדוח השנתי. את ההפרש נדרש העצמאי לשלם או שיקבל החזר בגין תשלום יתר.

יצוין כי בכל מקרה בו במהלך השנה השתנה צפי ההכנסות או שעות העבודה החודשיות, והדבר משנה את ההגדרה בביטוח לאומי, יש להודיע באופן מיידי על כך למוסד לביטוח לאומי.

**השכר החודשי הממוצע במשק החל מינואר 2017 עומד על 9,673 ש”ח והחל מינואר 2018 על 9,906 ש”ח.

לחצו למידע אודות שיעורי המקדמות לביטוח הלאומי בהתאם להגדרה

 

מאמר זה נועד לשם מסירת מידע בלבד, ואין לראות בו מתן חוות דעת אישית.

לקבלת מידע ספציפי לצורך בחינת הסיווג בביטוח לאומי וגובה המקדמות שיש לשלם, מומלץ לפנות אלינו ולהיעזר בידע ובניסיון הרב שלנו.

השאירו פרטים
לתיאום פגישת ייעוץ
ללא התחייבות וללא עלות!