"> שי לחגים לעובדים - חג׳ג׳ ויצמן ושות׳

שי לחגים לעובדים

מאמר זה ידון בהיבטי החוק ובהיבטי המס הנוגעים לעניין הענקת שי לחגים לעובדים על ידי המעסיק.

מה יוגדר כ”שי לחגים”?
שי לחגים יוגדר כמתנה שניתנה על ידי המעסיק לעובדיו
לרגל החגים. המתנה יכולה להיות בכסף או בשווה כסף (תווים לחג, בקבוק יין וכדומה).

 האם קיימת חובה בחוק למתן שי לחגים לעובדים?
סוגיה המעסיקה עובדים ומעסיקים רבים דנה בשאלה האם קיימת חובה בחוק למתן או קבלת שי לחגים. לצורך בחינת הסוגיה, יש להבחין בין שלושה מקרים עיקריים:

  • קיים הסכם העסקה (אישי ו/או קיבוצי) בו נקבעה חובתו של המעסיק להעניק שי לחגים לעובדיו - מקרה זה הוא פשוט לניתוח, שכן התחייבות המעסיק בהסכם מחייבת אותו להעניק לעובדיו שי לחגים.
  • לא קיים הסכם העסקה (אישי ו/או קיבוצי), אך המעסיק נוהג להעניק בכל חג שי לעובדיו - במקרה זה קיים נוהג של המעסיק להעניק שי לחגים, ולכן אם יחדול המעסיק מנוהג זה, יכול להיחשב הדבר כהרעת תנאי העסקה, עם כל המשתמע מכך.
  • לא קיים הסכם העסקה (אישי ו/או קיבוצי) והמעסיק מעולם לא נהג להעניק שי לחגים לעובדיו - במקרה זה המעסיק אינו מחויב להעניק שי לחג לעובדיו.

האם ניתן להעניק שי לחגים בשווי שונה לכל עובד, בהתאם לוותק או לתפקיד?
בהתאם לפסיקה, שי לחגים יוענק באופן שווה לכל העובדים. בכל מקרה בו המעסיק יעניק שי לחגים בשווי שונה לכל עובד (כתלות בוותק העובד, תפקידו, מעמדו וכדומה), יכול להיחשב הדבר כאפליה בעבודה ועלול לחשוף את המעסיק לתביעות מצד עובדיו.

האם הענקת שי לחגים תותר בניכוי כהוצאה לצרכי מס למעסיק?

הענקת שי לחגים הינה בגדר טובת הנאה לעובד. בהתאם לפקודת מס הכנסה, על מנת שההוצאה תותר בניכוי למעסיק, יש לזקוף לעובד את שווי המתנה כהכנסה לצרכי מס (בין אם ניתנה בכסף ובין אם בשווה כסף). ישנם מקרים בהם המעסיק מחליט שלא לזקוף את שווי המתנה כהכנסה לעובד ובכך הוא מוותר על התרת ההוצאה לצרכי מס.

 

מאמר זה נועד לשם מסירת מידע בלבד, ואין לראות בו מתן חוות דעת אישית.

השאירו פרטים
לתיאום פגישת ייעוץ
ללא התחייבות וללא עלות!