"> הלוואה בערבות המדינה- חג׳ג׳ ויצמן ושות׳

הלוואה בערבות המדינה

עסקים רבים, קטנים כגדולים ומכל מגזרי המשק, מבינים כי מינוף נכון הוא חלק משמעותי בהתפתחות העסק. עסקים אלו פונים אלינו מדי יום לסיוע בהגשת בקשה להלוואה בערבות המדינה. בהלוואה מסוג זה, המדינה ערבה לחלק גדול מההלוואה, דבר המאפשר את קבלת ההלוואה בתנאים הטובים ביותר שיכול עסק קטן ומתחיל להשיג.
על מנת לעמוד בתנאים, על העוסק הפונה לקבלת ההלוואה לעמוד בתנאים מסוימים. לצורך בדיקת העמידה בתנאים, יש להגיש תכנית עסקית, תצהירים ומסמכים נוספים.

אנו בחג’ג’ ויצמן דואגים לכך שתוגש תכנית עסקית מפורטת ונכוון אותך, בעל העסק, להשיג את המסמכים הנדרשים ונגיש את הבקשה בעבורך.

הזכאות להלוואה ותנאיה תלויים רבות בתוכנית העסקית שתוגש.

הלוואה בערבות המדינה נועדה לעסקים אשר מעוניינים בהלוואה, אך נתקלים בקושי בהעמדת ביטחונות, או שהם ניצלו את מסגרת האשראי הבנקאי שלהם ומטרתם היא להמשיך ולמנף את העסק. ההלוואה מתאימה לכל סוגי העסקים.

  1. עסק שרשום בישראל כעוסק מורשה, שותפות, חברה בע”מ או עמותה.
  2. עסק בעל מחזור עסקאות שנתי הנמוך מ-100 מיליון ש”ח.
  3. חשבון הבנק העסקי או החשבון האישי של בעל העסק או של כל אחד מבעלי המניות בחברה אינו מוגבל או מעוקל.
  4. העסק אינו מצוי בהליכי פירוק, כינוס נכסים, הקפאת הליכים או הסדר נושים ולא מתקיימים נגדו הליכי הוצאה לפועל.

לצורך אישור ההלוואה, קמה ועדת אשראי שבה חברים נציג הבנק המלווה, נציג מטעם הציבור ונציג הגוף המתאם. הועדה דנה על אישור ההלוואה, סכומה, גובה הביטחונות שעל העסק להעמיד לבנק (עד 25% מסך ההלוואה שאושרה), ריביות ותנאים נוספים.

לא. ההלוואה תוגש לאחד מ-4 הבנקים: לאומי, מרכנתיל, הבינלאומי ומזרחי טפחות. העסק יכול להיות מנוהל בכל בנק אחר, ללא קשר לבנק ממנו תתקבל ההלוואה.

לא. ההלוואה תוגש לאחד מ-4 הבנקים: לאומי, מרכנתיל, הבינלאומי ומזרחי טפחות. העסק יכול להיות מנוהל בכל בנק אחר, ללא קשר לבנק ממנו תתקבל ההלוואה.

עם העמדת ההלוואה, מחויב העסק בתשלום עמלה בגובה 1%-2% מגובה ההלוואה, זאת בהתאם לגודל העסק.

על העסק לעמוד בתוכנית העסקית שתוצג.

במהלך תקופת ההלוואה לא ניתן יהיה למשוך הון מהחברה.

העסק יאפשר ביקור תקופתי ויעביר נתונים כספיים אודות העסק, בהתאם למידת הצורך.

גובה הריבית ייקבע בהתאם לנתוני העסק ולתכנית העסקית שתוגש, ונע בין P+1.3% ל- P+3.5%

מסלולים לבחירה

רוצים להגדיל את הסיכויים לקבלת ההלוואה בתנאים הטובים ביותר?

השאירו פרטים ונשמח לעזור!