"> הצהרות הון- חג׳ג׳ ויצמן ושות׳

הצהרות הון

הצהרת ההון מהווה אחד מהכלים החשובים ביותר שבידי פקיד השומה בבואו לבחון את סבירות רמת ההכנסות של הנישום.
הצהרת ההון מהווה תמונת מצב מדויקת להונו של הנישום לנקודת זמן מסוימת.
מס הכנסה רשאי לדרוש מהנישום להגיש הצהרת הון מכוח סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה.

כל עוסק בטווח של מספר חודשים מיום פתיחת התיק ברשויות המס.
כמו כן, יחיד אשר משקיע בשוק ההון במניות ומבצע פעולות רבות של קניה ומכירה של ניירות ערך, יידרש במקרים מסוימים להגיש הצהרת הון לרשויות המס.

הצהרת ההון הראשונה מהווה בסיס לצורך השוואה עם הצהרת ההון הבאה, אותה יידרש הנישום להגיש בעתיד (בדרך כלל בטווח של 5 שנים מהגשת ההצהרה הראשונה).
דיווח לקוי בהצהרת ההון הראשונה יביא להפרשי הון בלתי מוסברים בין ההצהרה הראשונה לשנייה. הפרשי הון בלתי מוסברים נתפסים כדיווח שגוי של ההכנסות, דבר שיביא לתשלומי מס וקנסות לרשויות המס.
לכן, את הצהרת ההון מומלץ מאוד להגיש על ידי רואה חשבון בעל ניסיון רב בהגשת הצהרות הון.

מלבד הונו של הנישום (הנכסים העסקיים והפרטיים בניכוי ההתחייבויות בארץ ובחו”ל), הצהרת ההון תכלול את ההון הכולל של התא המשפחתי (בן / בת הזוג וילדי הנישום להם טרם מלאו 18 שנים).
יש לשים לב כי הצהרת ההון תכלול גם נכסים והתחייבויות שאינם רשומים באופן פורמאלי על שם הנישום, אך הם בשליטת הנישום (בהתאם לעיקרון השליטה).

ההתחייבויות והנכסים נרשמים על בסיס העלות המקורית שלהם, ולא בהתאם לשווי השוק שלהם.
לדוגמה: בית שנרכש בשנת 2004 בעלות של 750,000 ש”ח ושוויו הנוכחי בשוק הינו 1,500,000 ש”ח, יירשם בהתאם לעלות הרכישה שלו- 750,000 ש”ח.

התשובה היא חיובית. יש להצהיר על נכסים אלה בעלות אפס.
יש לשים לב כי במידה והושקעו על ידי הנישום כספים בנכס (כגון כספים לצורך שיפוצו), יש לכלול כספים אלה בעלות הנכס.

בשל החשיבות והרגישות הגבוהה של הצהרת ההון, אנו ממליצים בחום להגיש את הצהרת ההון באמצעותנו על מנת להימנע מדיווחים חסרים, שעלולים לגרור חיובים במס וקנסות.
השאירו פרטים ונשמח לעזור!